Styrelse

Ordförande: Vice ordförande:
Anders Isaksson
E-post: ordforande@westfjordklubben.se
Sekreterare: Kassör:
Ulla Olsson Lars Hyllert
E-post: sekreterare@westfjordklubben.se E-post: kassor@westfjordklubben.se
Styrelseledamot: Styrelseledamot:
Björn Sporrong Börje Silverfjäll
Suppleant: Suppleant:
Per-Göran Hellberg Anders Blomgren
Suppleant: Revisor:
Sonja Österberg
Revisor: Revisorsuppleant:
Anne-Beate Silverfjäll Magnus Legnehed
Valberedning:
Håkan Carlander E-post: Håkan och Tommy nås via info@carlandersbatvarv.se.
Tommy Olsson
Webmaster:
Jan-Erik Alfredsson

Comments are closed.