Styrelse

Ordförande: Vice ordförande:
Anders Isaksson
E-post: ordforande (snabela) westfjordklubben.se
Sekreterare: Kassör:
 Ulla Olsson Stig Spjut
E-post: sekreterare@westfjordklubben.se E-post: kassor@westfjordklubben.se
Styrelseledamot: Styrelseledamot:
Björn Sporrong Börje Silverfjäll
Suppleant: Suppleant:
Per-Göran Hellberg Tommy Olsson
Suppleant: Revisor:
Anders Blomgren Sonja Österberg
Revisor: Revisorsuppleant:
Lars Hüllert    Anne-Beate Silverfjäll
Valberedning:
Håkan Carlander E-post:
Webmaster:
Jan-Erik Alfredsson E-post: info@westfjordklubben.se

Comments are closed