Medlemsansökan

Välkommen som medlem i en båtklubb med många fördelar.

Westfjord/Tresfjord Motorbåtsklubb är en familjeklubb vars mål är gemenskap och säkerhet på sjön – utbildning, information och erfarenhetsutbyte.

Varje (vår) och höst ordnas båtträffar för klubbens medlemmar. Vi träffas då för mat och dans på någon trevlig plats efter kusten.

Klubben är en av Sveriges större entypsbåtklubbar.

Medlemsavgiften är 300 kr per båt och år. Från år 2023 gäller 200 Kr per båt (familj) och år. Just nu erbjuder vi nya medlemmar att betala 200 Kr som gäller för medlemskap resten av 2022 och hela 2023. Vi önskar att du betalar in detta på vårt Plusgiro 434 573 4-0. Glöm inte att ange ditt namn!

Fyll i din ansökan nedan

Namn

E-post

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

Båtnamn

Båtmodell

Motor och typ

Comments are closed.