Medlemsansökan

Välkommen som medlem i en båtklubb med många fördelar.

Westfjord/Tresfjord Motorbåtsklubb är en familjeklubb vars mål är gemenskap och säkerhet på sjön – utbildning, information och erfarenhetsutbyte.

I klubbtidningen Blå vimpeln kan Ni läsa om våra aktiviteter från föregående år. (finns på hemsidan).

Varje vår och höst ordnas båtträffar för klubbens medlemmar. Vi träffas då för mat och dans på någon trevlig plats efter kusten.

Klubben är en av Sveriges större entypsbåtklubbar.

Medlemsavgiften är 300 kr per båt och år. Vi önskar att du betalar in detta på vårt Plusgiro 434 573 4-0. Glöm inte att ange ditt namn!

Fyll i din ansökan nedan

Namn

E-post

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

Båtnamn

Båtmodell

Motor och typ

Comments are closed